Stawki

Koszty pobytu i opieki nad dziećmi

Nowe taryfy od sierpnia 2020 r.

Wraz z wprowadzeniem bonów pielęjnych w całym kantonie Berno, nasze stawki zmieniają się. Nasze stawki znajdują się w regulaminie taryfowym w
harmonogramie opłat (PDF, 71 KB)
(obowiązuje od 1.8.2020).

Dyskontowanie taryf poprzez bony wsparcia

Od sierpnia 2019 r. kanton Berno przewiduje możliwość bonów pielęjnych dla wszystkich gmin. Skontaktuj się z lokalną społecznością, aby sprawdzić, czy oferowane są bony pielęjonowe.

Rodzice, którym możemy zaoferować miejsce, otrzymają od nas umowę o opiekę. Rodzice mogą następnie ubiegać się o ich prawo do bonów pielęgnicowych online z kiBon https://kibon.ch/web/#/anmeldung. Możesz oszacować kwotę kuponu za pomocą kalkulatora kuponu kantonu Berno, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem tego linku https://www.fambe.sites.be.ch/fambe_sites/de/index/familien-themen/familien-themen/kinderbetreuung/betreuungsgutscheine.html„.

Więcej informacji na temat bonów pielęjnych można znaleźć na stronie internetowej Kantonu Berno https://www.gef.be.ch/gef/de/index/familie/familie/familienergaenzendebetreuung/betreuungsgutscheine/uebersicht.html.

Istnieje możliwość wyboru wyższego poziomu opieki niż jest to zrekompensowane bonami pielęjcy. Następnie rodzice sami pokryją koszty nieobsługiwała części opieki.