Godziny otwarcia/przynoszenia i odbioru

235 dni z wyłączeniem sobót/niedziel i świąt

Godziny otwarcia Kita

poniedziałek – piątek: 6.45 – 18.15 (co najmniej 235 dni w roku, patrz planowanie roczne)

Czas odbioru i odbioru

Ważne jest dla nas, aby przestrzegać następujących godzin zwrotu i odbioru. W ten sposób możemy wprowadzić stabilny rytm do codziennej rutyny.

Czas odbioru i odbioru

Czasy zwrotu

Godziny odbioru

Opieka

Cały dzień (20%)

06.45 – 08.15

16.15 – 18.10

do 11.30h

3/4 dnia (15%)

06.45 – 08.15

11.00 – 11.30

12.45 – 14.00

16.15 – 18.10

Do 7.15h

1/2 dnia (10%)

06.45 – 08.15

13.15 – 14.00

11.00 – 11.30

16.15 – 18.10

Do 5h